Aktiviti SyarikatUrusan Utama (core business) PCSB ialah mendiri, memilikki, menyenggara dan menyewa menara-menara telekomunikasi kepada syarikat syarikat TELKO di bawah program Time 2 (T2) sepanjang tempoh konsesi 15 tahun.
 Copyright 2009-2017 All Rights Reserved - Perlis Comm Sdn Bhd (701986-V)


Design by Studi07 Team And Maintainance by SongketMail Team